• Samarbejdspartner – Peter Munk

 • Hvem er Peter Munk?
  Peter har i mange år fungeret som medunderviser på enkelte kurser og seminarer, samtidig er han sparringspartner i arbejdssammenhænge. Peters tilførelse af sin kunnen og kompetencer, er et led i at udvikle og holde et højt niveau i praksissen og i undervisning. Du kan i det følgende læse lidt om Peters personlige baggrund, CV og kontaktinformationer

 • PeterPeter Munk

  Jeg har og har haft et arbejdsmæssigt fælleskab med Meriam gennem mange år. De senere år har vi især været optaget af at skabe kurser og seminarer med fokus på tilknytning og på at udvikle en integreret kropsterapeutisk efteruddannelse. I forhold til tilknytning er vi særligt optaget af dennes betydning psykologisk og relationelt i forhold til terapeuter og andre professionelle der arbejder med relationsarbejde eller med klientarbejde. I forhold til kropsterapi er vi især optaget af at integrere nervesystemet (SE) og væren (mindfulness) i den kropsterapeutiske tradition. Derudover har jeg igennem mange år drevet et lille socialpædagogisk opholdsted sammen med min kone og ansatte pædagoger, medhjælpere og psykologer. Derigennem har jeg fået livsvarige relationer til børn og unge, der, da vi mødte dem, var præget af reaktive tilknytningsforstyrrelser. Relationerne til vores plejebørn udgør sammen med relationerne til vores biologiske børn, børnebørn og venner rammen for de fællesskaber, min kone og jeg indgår i. Fællesskaber der er af afgørende betydning for min livskvalitet.

  Arbejde m.m.
  • 2012 – fortløbende: underviser og samarbejdspartner med Meriam Al-Erhayem
  • 2001 – fortløbende: Privatpraktiserende gruppesupervisor på socialpædagogiske opholdssteder og bosteder for psykisk syge med fokus på personlig supervision
  • 2001 – fortløbende: mandegrupper
  • 1999 – fortløbende privatpraktiserende psykoterapeut
  • 2009-2010: Gennemgående underviser på 1-årig familieterapeutisk efteruddannelse Akademiet for Psykoterapi, sammen med Lise Haderup
  • 2006 -2012: Gennemgående underviser på Akademiet for Psykoterapis 4 årige psykoterapeutuddannelse, sammen med Meriam Al-Erhayem.
  • 1992 -2012 leder af socialpædagogisk opholdssted
  • 1989- 1991 medlem af sl’s amtsfamilieplejeudvalg og det centrale familieplejeudvalg
  • 1988 modtager 2. barn i familieplejen, som nu drives fuldtid sammen med Pia
  • 1980- 1986 ansat i Børnehaven Parkhaven som ”–7%”-pædagog
  • 1984- 1986 tillidsmand i Børnehaven Parkhaven
  • 1986 modtager 1. barn som professionel familiepleje

  Uddannelse

  • 2011: 1 årig efteruddannelse i psykosomatik v. Ulla Rung Weeke.
  • 2008- 2011: 3 årig efteruddannelse i SE chock traume terapi. SE practicioner.
  • 2005 – 2006: 1 årig Kropterapeutisk efteruddannelse Akademiet for Psykoterapi..
  • 2004: 1-årig efteruddannelse i videregående supervision på den sociale højskole med Susanne Bang og Ken Heap
  • 2004: 1-årig efteruddannelse i videregående supervision på den sociale højskole med Susanne Bang og Ken Heap
  • 2001- 2002: 1 årig familieterapeutisk efteruddannelse COP
  • 1996- 2000: 4 årig psykoterapeutddannelse ved Center for Organisk Psykoterapi.
  • 1995- 1997: Deltager i suppleringsuddannelse i socialanalytik (Lars Henrik Schmidt) på Århus Universitet
  • 1993: Cand.scient.soc. med afhandlingen ”Samfundsmæssige forandringer og marginalisering – et spørgsmål om to virkeligheder?”
  • 1975: Starter på sociologistudiet på Københavns
  • 1973- 1975: Læser naturvidenskabelig basisuddannelse på Roskilde Universitetscenter
  • 1972: Student fra Vallensbæk Statsskole

  Kurser

  • 2015 – Mindfulnesstræning og undervisning hos Niels Thorning
  • 2013: Prince2 foundation. RM Academy
  • 2012: 2-dages kursus i neuroaffektiv udviklingsteori v. Susan Hart
  • 2005: 3-dages Workshop med Emmy van Deutzen Smith: Ekistentiel Terapi
  • 2003: Ugekursus i gruppesupervision på Kempler Instituttet med Susanne Bang og Ken Heap
  • 2002: 2-dages Internatkursus med Niels Peter Rygård: Tilknytningsforsyrrelse 1993: starter individuel psykoterapi hos Mogens Jørgensen
  • 2001-2002: 1-årig Inspirationsgruppe ved COP.
  • 2001-2002: Psykologi åbent. Kognitions- og udviklingspsykologi ved Kbh. Uni.
  • 1995-96: Gennemfører 1-årig gruppeterapeutisk træningskursus ved Center for Organisk Psykoterapi
  • 1994-95: Deltager i en basis terapigruppe hos Mogens Jørgensen og Lise Haderup

  Kontakt: