• Om mig – Meriam Al-Erhayem

 • Mit fokus
  Igennem de seneste 15 år har jeg beskæftiget mig med psykoterapi, både som underviser for kommende psykoterapeuter og i mit arbejde med klienter i individuel terapi og i parterapi. For mig er et af de bærende elementer i terapien den rummelige relation, hvor man med empati og omsorg fra sin terapeut kan være den, man er, og derfra tage afsæt til heling og forandring.

 • I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i min grunduddannelse inden for gestalt- og kropsterapi, og derudover primært tre teorier og praksisser, der i fællesskab danner en psykoterapeutisk helhed: 

  • Tilknytningsteorien, der beskæftiger sig med vores tidlige barndom. De mønstre eller skemaer, som vi mødes af, bliver dem, vi selv bruger i vores nære voksenrelationer og har betydning for, om vi generelt føler os trygge eller utrygge, når vi kommer følelsesmæssigt tæt på et andet menneske.
  • SE choktraume terapi, der med en nænsomhed fokuserer på kroppens låsninger og lagringer af traumer, chok og kriser, som kan være opstået som følge af voldsomme hændelser i voksenlivet, såvel som i vores tidlige år. I de tidlige år lærte vi over længere tid at lukke af for bestemte følelser, som vores forældre eller andre primære voksne forbød os at mærke, fordi de selv havde vanskeligt ved at håndtere dem.
  • Neuroaffektiv psykoterapi, hvor man ser på de neurologiske processer, og hvordan hjernens ”plasticitet”, eller evne til forandring, aktivt kan bruges til at hele og udvikle mennesket i en mere positiv retning; over tid skabes nye hjerneforbindelser og dermed anderledes tankemønstre og kropslige reaktioner.

  Det vil med andre ord sige, at jeg arbejder med det, der er her og nu, samtidig med at jeg går ned i de dybere lag, for det er nede i disse kropslige, følelsesmæssige og tankemæssige lag, at den varige forandring kan finde sted.