• EFTERUDDANNELSE I KROPSPSYKOTERAPI

  – et årskursus i kropspsykoterapi


  2017

   

  Beskrivelse af de fire moduler

  Første modul (3.-5. marts 2017)

  På første modul introduceres de grundlæggende tilgange: grounding, åndedræt, muskelspændinger samt det at arbejde med kroppen, vil være i fokus.

  • Kropspsykoterapiens historie
  • Sammenhæng mellem krop og psyke
  • Jordforbindelsen som terapeutisk værktøj
  • Åndedrættets betydning
  • Kropssansninger
  • Nervesystemets funktion i forhold til grounding og centrering

  Andet modul (28.-30. april 2017)

  På andet modul arbejder vi med hjernens betydning i samspillet mellem krop og hjerne samt med nervesystemet. Nøgleord på andet modul vil være: ressourcer, arousal, pendulering, traume-hvirvel. Desuden undervises i væren og værens betydning i psykoterapi.

  • Gennemgang af den tredelte hjerne
  • Samspillet mellem hjerne og krop gennemgås
  • Nervesystemet i forbindelse med chok/traume
  • Arousal og stress-responssystemet
  • Resiliens
  • ”Working through time”
  • Værens betydning i terapi introduceres

  Tredje modul (22.-24. september 2017)

  På tredje modul fokuseres på væren og værens-centre. Der vil være fokus på threshold og discharge samt uddybelse af kamp/flugt-begrebet.

  • Terapi i forhold til værens-aspektet
  • De kropslige værens-centres betydning
  • Kamp/flugt i forhold til genforhandling af traumer
  • Kamp/flugt i forhold til arousal/discharge-samspillet
  • ”Felt sense” og ”Less is more”
  • Håndtering af threshold

  Fjerde modul (3.-5. november 2017)

  Dette modul tilrettelægges først efter de tre første moduler for at skabe den bedste kombination af det allerede lærte. Modulets overordnede fokus vil dog være på praktisk terapeutisk træning og integration af kropspsykoterapien i forhold til den enkeltes terapeutiske stil.

   

  Den kropsterapeutiske baggrund

  I det følgende vil vi kort redegøre for vores kropsterapeutiske baggrund for på den måde at give et billede af uddannelsens fokus og indhold. De beskrevne emner dækker:

  • Den traditionelle kropspsykoterapi med rødder tilbage fra Wilhelm Reich, som ikke mindst er knyttet til Alexander Lowens reformulering og videreudvikling.
  • I det nyere kropslige fokus repræsenteret af Peter Levine og den kropslige tilgang til traumeforløsning i traditionen SE (somatic experience).
  • Mindfulness og væren som element i kropsterapi.
  • Hjerne og det neuroaffektive bidrag.

   

  Alexander Lowen

  Alexander Lowen gav med bioenergetikken kropsterapien en central placering i opblomstringen af det psykterapeutiske miljø i efterkrigstiden. Lowen og hans efterfølgere, Malcolm Brown og David Boadella, har særlig fokus på en mere fordybet terapeutisk tilgang, hvor energiflowet og det muskulære forsvar har en central placering. I den traditionelle kropspsykoterapeutiske tilgang står arbejdet med åndedrættet og musklerne altså centralt.

  SE-traume

  I SE-traume (somatic experience) og den nyere kropslige orientering står nervesystemet i fokus. På mange måder supplerer og forfiner det nye nervefokus den traditionelle kropspsykoterapi både teoretisk og i praksis. Det er imidlertid også vores erfaring, at den traditionelle kropspsykoterapi træning forstærker og fordyber udbyttet af arbejdet med nervesystemet i eksempelvis SE-traume behandling.

  SE og gestaltterapi

  Såvel kropspsykoterapien som gestaltterapien hviler på et fænomenologisk grundlæg. Den traditionelle kropspsykoterapi har ofte indgået i kombination med gestaltterapien, og det er vores erfaring, at de to tilgange kan understøtte hinanden i praksis. Vi oplever, at den kropslige tilgang er med til at fordybe gestaltterapiens kropslige elementer, eksempelvis i forhold til stole- og polarbejde, ligesom arbejdet med bl.a. awareness kan støttes af det kropsterapeutiske arbejde.

  Mindfulness og væren

  Væren er det centrale begreb i mindfulness. Væren indgår allerede i vores liv også uden vi er opmærksomme på det. Men med bevidsthed om væren får vi mulighed for at inddrage værens-aspektet i vores terapeutiske praksis. Væren er en bevidsthedstilstand der adskiller sig fra vores ”normale” ego-bevidsthed. En tilstand vi kan skærpe vores opmærksomhed på og inddrage i det terapeutiske arbejde. Integration af væren i det terapeutiske arbejder åbner nye muligheder og veje i terapi. Væren er en ressourcefyldt del af vores mentale kapacitet og kan som sådan inddrages på en betydningsfuld måde i terapi. Den traditionelle kropsterapi (Malcolm Brown) arbejder med værens-centre og ”mindfulness-væren” kan ses i forlængelse af dette værens-perspektiv.

  Hjernen og det neuroaffektive

  Den moderne hjerneforskning afdækker, hvordan arv og miljø supplerer hinanden og at det ikke er et spørgsmål om et enten eller men om både og. Den neuroaffektive tilgang (Susan Hart) betoner netop hvordan hjernens udvikling er afhængig af de tidlige samspil mellem barn og forældre samtidig med at hjerneforskningen bidrager til en bedre forståelse for hjernens og bevidsthedens betydning i forhold til det kropsterapeutiske arbejde. På den måde forstærker den neuroaffektive viden evnen til meningsfuld kropslig fordybelse.

  Tilbage til kursusbeskrivelsen

  Pris og betaling

  Hele uddannelsen koster 22.000 kr. og kan betales samlet ved tilmelding.

  Du kan også vælge at betale i fire rater – 5500 kr. pr. undervisningsgang gang. Ved ratebetaling indbetales der 1000 kr. i depositum, som fratrækkes den fjerde rate.

  REGISTRERINGS NR: 3537

  KONTO NR: 3121429365

  Du er sikret en plads, når enten det fulde beløb (22.000 kr.), eller depositummet (1000 kr) er registreret, og du har modtaget en kvittering.

  Tilmelding

  Mail: ma@meriamal.dk

  Telefon: +45 26 16 61 11

   

  Yderligere oplysninger

  Hvis du har behov for yderlige oplysninger er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. eller mail.

  Meriam

  Telefon: +45 26 16 61 11

  Mail: ma@meriamal.dk

  Peter

  Telefon: +45 24 27 80 34

  Mail: peter@pmunk.dk