• De professionelle mødeøjeblikke – nærmeste udviklingszone

  Ved Marianne Bentzen

  25.–27. Januar 2018

  AcademyCph udbyder dette spændende kursus med den anerkendte psykoterapeut og underviser Marianne Bentzen, der er optaget af det vigtige professionelle mødeøjeblik – det øjeblik hvor den professionelles specifikke intervention har en stor betydning for klientens psykiske og hjernemæssige udvikling.

  Kurset henvender sig til professionelle, som ønsker at skærpe deres opmærksomhed og interventioner i forhold til klienters hjernemæssige modningsniveau.
  Noget de fleste terapeuter kender betydningen af, men ikke nødvendigvis ved hvordan de bevidst skal skabe og forholde sig bevidst og aktivt til i det terapeutiske  rum.

  I den neuroaffektive udviklingspsykologi opereres der med tre overordnede modningsniveauer, nemlig

  • det autonomt-sansende niveau,
  • det limbisk-følende niveau og
  • det præfrontalt-mentaliserende niveau.

  Det niveau, de fleste psykoterapeutiske metoder er udviklet til at benytte, er det sidst udviklede, nemlig det præfrontale, hvor man søger at skabe indsigt og forandring gennem sproglig værdsættelse og dialog. Imidlertid ligger mange menneskers nærmeste udviklingszone på et af de to tidligere modningsniveauer, nemlig det limbisk følende, eller det først udviklede autonomt-sansende. Når den terapeutiske interaktion ligger udenfor klientens nærmeste udviklingszone vanskeliggøres processen betydeligt.

  På det limbisk-følende niveau handler sam-regulering og mødeøjeblikke om følelsesmæssig kontakt og forventninger mellem terapeuten og klienten, mens det på det autonome niveau handler om den grundlæggende synkronisering og arousalregulering, der er fundamentet for al tilknytning, impulskontrol og mentalisering. Dette kursus handler om at blive klarere i sin opfattelse af især disse slags interaktioner

  Kursets formål er at deltagerne:

  • Får større klarhed over sam-regulering og mødeøjeblikke i samspil på de tre neuroaffektive niveauer.
  • Trænes i at identificere relationelle signaler på sam-regulering og mødeøjeblikke.
  • Trænes i øget opmærksomhed på sine egne indre signaler på både relationelle mødeøjeblikke og intrapsykiske ’mødeøjeblikke’ eller helhedsoplevelser.

  Undervisningen vil indeholde teoretiske oplæg, diskussion, samspilsøvelser på de tre neurale niveauer, analyse af videoklip, demonstrationsterapi og mindfulness guidinger.

  Om Marianne Bentzen

  Marianne Bentzen (psykoterapeut MPF). Psykomotorisk psykoterapeut siden 1980, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykiatriske behandlergrupper i indland og udland siden 1982. I et nært samarbejde med psykolog Susan Hart arbejder hun med sammenfatning af en neuroaffektiv udviklingspsykologi og dens anvendelsesmuligheder og har forfattet adskillige artikler og to bøger om emnet. Hun har modtaget meditationsundervisning af Jes Bertelsen, ph.d., siden 1991.

  Afholdelse af workshop

  Tilmeld dig nederst på siden. NB! SKRIV HVILKET KURSUS/FOREDRAG DU VIL DELTAGE I 

  Dato: 25.–27. Januar 2018

  Tid:  9.30–16.30, 1 times frokost – husk indendørs-sko

  Sted: Centralt i København

  Traktement:  Te, kaffe og snack

  Pris : 5.200 kr. / 1000 kr. i depositum, der betales ved tilmelding. Rest beløb skal være indbetalt inden opstart. ( tilmelding senest d. 20.dec 2017 )

  Betaling

  Tilmeldingen er registreret ved indbetaling af depositum  og er bindende:

  Reg nr.: 5991 

  Konto nr.: 4027723

  Hjemmesider for Meriam Al-Erhayem, Henriette Boysen og Marianne Bentzen :

  www.meriamalerhayem.dk og www.boysenterapi.dk og www.mariannebentzen.com

   

  Betingelser for betaling

  Ved tilmelding til kortere kurser, workshops og 1-dags-seminarer indbetales det fulde beløb.

  Tilmeldingen er gældende så snart betalingen er indgået i banken.

  Ved længere uddannelser er tilmeldingen gældende ved indbetaling af depositum, der angivet på den enkelte studiebeskrivelse.

  Efter indbetaling skal du sende en mail myacademycph@gmail.com.

  Angiv navn, telefonnummer og mail. Du vil derefter modtage en bekræftelsesmail.

  Ved tilmelding til foredrag, indbetales det fulde beløb. Kan ikke refunderes ved afmelding.

  Afbestilling

  Hvis du vil annullere din tilmelding eller bliver du forhindret i at deltage, skal afbestilling ske ved henvendelsen på mail til myacademycph@gmail.com

  Kurser, workshops, foredrag

  • Afbestilling 40 dage inden opstart refunderes det fulde beløb minus
  • Afbestilling 14 dage inden opstart refunderes 50%.
  • Afbestilling mindre end 14 dage før opstart refunderes købet ikke.

  Uddannelser

  • Afbestilling 40 dage inden uddannelsesstart refunderes det fulde beløb
  • Afbestilling 20 dage inden uddannelsesstart refunderes 50% minus tilmeldingsgebyr
  • Afbestilling mindre end 14 dage før uddannelsens start refunderes ikke.
  • Ved tilmelding fremsendes faktura pr mail.
  • EAN- betaling skal fremsendes med oplysning af deltagernavn og telefonnummer.

  Forfaldsdato – Netto 14 dage

  Reg nr.: 5991 

  Konto nr.: 4027723