• 3-dages tilknytningsseminar

  • TILKNYTNING OG TILKNYTNINGSTEORI I PROFESSIONEL BEHANDLING

   Der bliver i disse år stadig større fokus på tilknytning og tilknytningsteori. Tilknytningsperspektivet har på den måde givet nye muligheder i forståelsen af og arbejdet med mellem-menneskelige relationer. Arbejdet med tilknytning og tilknytningsteori har bidraget til en indsigt i dybden og karakteren af relationer og af relationære vanskeligheder.

   På den ene side bidrager tilknytningsteori til en forståelse for hvordan vores relationære mønstre er dannet meget tidligt og hvordan de på en grundlæggende måde indgår i personligheden. På den anden side viser erfaringer i arbejde med fokus på tilknytning, at det er muligt at få opblødt og nuanceret disse grundlæggende mønstre. En erfaring der understøttes af den nyere hjerneforsknings afdækning af hjernens plasticitet.

   Gennem personlig udvikling kan vi komme til at fungere mindre rigidt og mere fleksibelt i forhold til andre mennesker. Det terapeutiske arbejde med og bevidstheden om vores tilknytningshistorie kan medføre en større forståelse for os selv samt en større glæde, frihed og trivsel i samværet med andre mennesker.

   Viden om tilknytning og dennes betydning er særlig meningsfuld i sammenhænge hvor vi arbejder professionelt med andre mennesker – som terapeut, pædagog, underviser eller i andre sammenhænge hvor menneskelige relationer er af central betydning.

   Målet med tilknytningseminaret er at bidrage til at deltagerne får en bevidsthed om tilknytning og tilknytningsmønstre i almindelighed og eget tilknytningsmønster i særdeleshed. På den måde er det intentionen at kunne bidrage til at deltagerne får tilknytningsbevisthed integreret som en del af det indre kompas vi bruger i vores forståelse for os selv og for andre.

   3-DAGES SEMINAR
   Over tre hele dage arbejder vi intensivt med tilknytningen gennem teoretiske oplæg, terapeutiske demonstrationer og øvelser.

   OPLÆG
   De teoretiske oplæg giver dig en grundig indføring i tilknytningsteoriens historie og dens grundprincipper. Tilknytningsperspektivet er inde i en teroretisk og terapeutisk udvikling, og vi inddrager såvel den klassiske tilgang, nyeste erfaringer og den nye viden om hjernen og dens udvikling. Den seneste hjerneforskning har afdækket, at hjernens udvikling er afhængig af de tidligste opvækstår, ligesom hjernen på sin side er en forudsætning for relationsudviklingen. Vi vil gennemgå de indre arbejdsmodeller, der er knyttet til de forskellige tilknytningsstile, og du vil få mulighed for at arbejde med din egen tilknytningsstil. Forløbet vil tydeliggøre, hvordan du aktivt kan gøre brug af teorien både privat og i dit arbejde.

   TERAPEUTISKE DEMONSTRATIONER
   Jeg demonstrerer, hvordan man kan arbejde med tilknytningen i terapien. Her får nogle af jer mulighed for at arbejde aktivt med jeres egen tilknytningsstil i en demo-session.

   ØVELSER
   Du arbejder med din egen tilknytningsstil, og du lærer at træne blikket for at genkende andres tilknytningsstile.

   PRAKTISK


   UNDERVISERE
   Meriam Al-Erhayem
   Peter Munk

   DATO, TID OG STED
   Datoer og information om næste seminar vil blive annonceret snarest.

   TIDLIGERE DELTAGERE HAR SAGT

   “Det er et seminar, som har koncentreret fokus på tilknytning – som det etableres og som det udspiller sig i voksenlivet”

   Den gode nyhed er, at man kan danne nye erfaringer og forbindelser i hjernen og dermed ændrede tanke-, føle- og mærke-sig-selv-mønstre. Og jeg har faktisk gjort mig mange nye gode erfaringer på disse dage