• TÆT PÅ DØDEN


  – bliv klædt på til en nærværende samtale om døden


  2017 – 8.-10. september. Alle dage kl. 9.30-16.30

   

  Velkommen til et tre-dages seminar om døden – din egen og andres.

  Selv om vi dagligt forholder os til døden på forskellige måder, er vores egen dødelighed stadig et stort tabu for mange. Vores erfaring er, at tør vi arbejde med vores egen dødsbevidsthed, bliver vi bedre til at se vores liv i et større eksistentielt perspektiv, og vi opnår større nærvær og livsglæde. Samtidig bliver vi bedre til at håndtere de svære samtaler om døden med døende og pårørende.

  Denne dobbelthed vil vi gerne fordybe os i, så vi hver især bliver bedre til at rumme dødens dybde og derved bliver modige og nærværende samtalepartnere for folk i sorg.

  De tre dage omfatter oplæg, øvelser, terapeutiske demonstrationer, træning og supervision af dit og andre deltageres arbejde med forskellige aspekter omkring døden. Der bliver således mulighed for at arbejde med dine egne erfaringer som et led i at blive fortrolig med det at have samtaler om døden – både på et personligt og professionelt plan.

  Undervisere er cand. psych. Jeppe Nilou og psykoterapeut Karenn Nielsen. Begge lægger de vægt på at skabe et trygt rum for alle tilstedeværende med det formål at ruste dig bedst muligt i dit professionelle arbejde med døden.

   

  DELTAGERE

  Seminaret Tæt på døden henvender sig til psykoterapeuter samt andre professionelle, der arbejder med mennesker i deres daglige virke. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Blot skal du være indstillet på at arbejde med døden på et personligt og eksistentielt grundlag.


  BESKRIVELSE AF DE TRE DAGE

   
  1. DAG VED PSYKOLOG JEPPE NILOU

  For at øve dødsbevidsthed får du som deltager mulighed for at se tilbage på biografiske skelsættende berøringer og erfaringer med døden. Via øvelser tager vi fat i konkrete problemstillinger og spørgsmål omkring døden og det vilkår, at vi skal dø, men ikke ved hvornår.

  Vores viden om døden er begrænset, og “man kan ikke kontinuere sig ind i døden”, siger Kirkegaard. Alligevel kan dødsvisualisering skabe både anelser og produktive indsigter i dødsprocessen, som kan danne grundlag for dit senere arbejde med dine klienters eventuelle dødsangst.

  Den første dag afsluttes med en dødsfantasirejse. Denne rejse bliver indledt med en afspændingsøvelse efterfulgt af en guidning, hvor du får mulighed for at udforske døden nøjagtig så tæt på, som fantasirejsen tillader, og som du selv ønsker det.

  2. OG 3. DAG VED PSYKOTERAPEUT KARENN NIELSEN

  Har du en bevidst eller ubevidst frygt for døden, kan du komme til at holde flere aspekter ud i strakt arm i stedet for at favne dem og være mere autentisk i kontakten til den person, du sidder overfor. De sidste to dage arbejder du videre med at blive mere fortrolig med dit eget forhold døden og med det at kunne være i feltet med denne erfaring. Dagene skaber rum for refleksion over, hvordan du som terapeut bliver fortrolig med det at have samtale om døden samt hvordan du kan bruge din egen dødsbevidsthed i mødet med den andens.

  Seminarets to sidste dage indeholder teoretisk oplæg, terapeutiske demonstrationer, mulighed for supervision samt træning i mindre grupper. Der bliver i løbet af dagene mulighed for at modtage terapi/supervision for enkelte af jer, hvor vi arbejder med erfaringer med egne sygdoms- og dødsoplevelser samt erfaringer med syge klienter og deres måde at forholde sig til døden, livet og håbet.

  PRAKTISK

   
  UNDERVISERE
  PSYKOLOG – JEPPE NILOU

  Jeppe Nilou er uddannet cand. psych. og har undervist i idrætspsykologi på DHLTaet paa doeden: Psykolog Jeppe. Han har arbejdet i psykiatrien i 13 år og har været rådgiver i Kræftens Bekæmpelse i 23 år. Hos Kræftens Bekæmpelse har Jeppe bl.a. arbejdet med mandegrupper, mindfulnessgrupper og tredages-kurser for kræftpatienter. Jeppe har et indgående kendskab til de mangeartede aspekter omkring arbejdet med syge, døende og efterladte.

   
   
  PSYKOTERAPEUT – KARENN NIELSEN

  Taet paa doeden: Psykoterapeut Karenn

  Karenn Nielsen har mange års erfaring som psykoterapeut, supervisor og underviser bl.a. på Københavns Gestaltterapeutiske Institut. Karenn har arbejdet en del år med sorggrupper for børn og unge i Børns Vilkårs regi og har holdt foredrag om tab af nære pårørende. Dertil har hun været med til at implementere sorghandleplaner på skoler rundt om i landet. Karenn mistede selv sin mor som ganske ung, og det har skærpet hendes bevidsthed om døden som et uundgåeligt menneskeligt vilkår, hvilket danner en klangbund for hendes arbejde.

   

  ANBEFALET LITTERATUR
  Irwin D. Yalom:

  Som at se på solen” (2008)

  ”Eksistentiel Psykoterapi” (1980)

  “Terapiens essens” (2009)

   

  DATO, TID OG STED

  8.-10. september 2017, alle dage 9.30-16.30

  Havnegade 49, st. 1058 København K

  Der vil blive serveret kaffe, te og snacks.

   

  TILMELDING

  Tilmelding skal ske senest d. 8. august 2017 på mail: ma@meriamal.dk eller tlf.: 26 16 61 11


  PRIS OG INDBETALING

  5000 kr. for alle 3 dage.

  Der betales 1000 kr. i depositum ved tilmelding og de resterende 4000 kr. senest den 15. august 2017.

  Ved tilmelding binder du dig økonomisk til hele forløbet.

  Betaling skal ske på følgende konto: reg.nr.: 3537, kontonr.: 3121429365